چشم انداز و ماموریت

اهداف گروه راهبرد صنعت RSA Group

شعار ما:

ما ، ارزش افزوده کسب و کار شما را افزایش می دهیم


- بیانیه ماموریت:
ایجاد ارتباط با سازمان های که نیاز به دانش و بهبود و شیوه های موثر برای بهبود سیستم خود دارند .
 
-دیدگاه ما:
کمک به مشتریان برای ایجاد ارزش افزوده و سیستم اثربخش

اهداف ما:
1-افزایش مشتریان
2- ایجاد بازارها وخدمات جدید 
3- افزایش رضایت مشتریان با ارائه خدمات با کیفیت بالا برای صدور گواهینامه
4- ارائه خدمات آموزشی با کیفیت و اثربخش

 

خط مشی کیفیت:

مديريت شرکت بر اين باور است كه ، اتكاء به نيروي كار آمد و دانش فنی روز ، اهتمام در انجام تعهدات سازماني ، کاهش هزينه ها و ارتباط مستمر با مشتري ، عوامل جلب رضايت  و خشنودی مشتري مي باشد .


بدين منظور چشم انداز شرکت بر پايه محورهای زير بنا نهاده شده است : 

1-افزایش مشتریان

2- ایجاد بازارها وخدمات جدید 

3- افزایش رضایت مشتریان با ارائه خدمات با کیفیت بالا برای صدور گواهینامه

4- ارائه خدمات آموزشی با کیفیت و اثربخش


در اين راستا شرکت راهکارهای ذيل را سرلوحه کاری خود قرا داده است:

1-استقرار استاندارد کیفی بین المللی

2- پياده سازی نظام مديريت مشارکتی

3- پياده سازی نظام انگيزشی

4-آموزش و پرورش نيروی انسانی 

5-بهبود مستمر در کلیه فعالیتهای سازمان